Institutet för solfysik drivs av Stockholms universitet via Institutionen för astronomi (Stockholms observatorium) och är en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet.

Vi driver solteleskopet SST på La Palma, för närvarande det mest högupplösande solteleskopet i världen.2 juni: Varför lyser solfläckarna? Konvektiva flöden i en solfläcks penumbra

Data från instrumentet CRISP på SST visar att det finns ett systematiskt mönster av nedåtriktade gasflöden i en solfläckspenumbra. Dessa resultat publiceras idag i Science Express.

Författarna är: Göran B. Scharmer, Vasco M.J. Henriques, Dan Kiselman, (samtliga från Institutet för solfysik och Institutionen för astronomi, Stockholms universitet), och Jaime de la Cruz Rodríguez (Universitet i Oslo).

I artikeln dras slutsatsen att det observerade systemet av upp- och nedflöden måste orsakas av konvektion. Det betyder att penumbran får sin energi genom konvektion. Det är konvektion som får solfläckarna att lysa så mycket som de faktiskt gör. Vidare måste den redan 1909 upptäckta Evershed-effekten förklaras som den horisontella komponenten av dessa konvektiva flöden.

Mer information, bilder och en film.

More information in English, images, and a movie.

Em Português.

Información en español y multimedia.

Rapporter i media


Läs också tidigare nyheter.
Time-stamp: <2013-04-19 11:00:51 mats>