Svenska solteleskopet spränger drömgränsen

De första bilderna från det nya svenska solteleskopet på La Palma, Kanarieöarna, presenteras i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature den 14 november. Bilderna är de mest detaljerade man någonsin skådat av solen - bland de mest uppseendeväckande upptäckterna är en detaljstruktur hos solfläckarna som man hittills inte anat. Innebörden i denna upptäckt upptar nu solforskarnas intresse och vi behöver nog inte vänta länge innan nya och reviderade teorier börjar ta form.

Solteleskopet är konstruerat och tillverkat i Sverige och drivs av Kungl. Vetenskapsakademiens institut för solfysik. Det har en objektivlins med en diameter på 1 meter och är speciellt konstruerat för hantera problem med rörelser i luft och atmosfär, som annars lätt ger störningar i bilden. Luften i teleskoptuben är utpumpad och en spegel i strålgången ändrar form ca tusen gånger i sekunden för att motverka störningarna från atmosfären. Detta gör att bilderna är de skarpaste som någonsin tagits av solen. Upplösningen motsvarar att kunna läsa nedersta raden på en syntest-tavla på 3 km avstånd!

De nya bilderna visar smala mörka kärnor i de trådformiga strukturer som omger den mörka delen av en solfläck. Dessa kärnors natur är ännu okänd. Solfläckarna är områden med starkt koncentrerade magnetiska fält. Solens magnetfält kan ha stor betydelse för funktionen hos telekommunikation och satelliter.

Anm. De rymdobservatorier som studerar solen har för små teleskop för att kunna tävla med det svenska markbundna teleskopet vad gäller upplösning. De kan emellertid se sådan strålning som inte tränger ner genom atmosfären och kompletterar därmed vår bild av solen. Observationer från jorden störs dock lätt av rörelser i atmosfären och kräver extremt stadig luft. Observatorieplatsen uppe på La Palmas utslocknade vulkan anses vara den bästa i världen för solteleskop. Ön La Palma ska inte förväxlas med staden Las Palmas på Gran Canaria.


Time-stamp: <2013-04-19 11:09:03 mats>