Institutet för solfysik drivs av Stockholms universitet via Institutionen för astronomi (Stockholms observatorium) och är en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet.

Vi driver solteleskopet SST på La Palma, för närvarande det mest högupplösande solteleskopet i världen.


Vi har mer information på engelska.

Time-stamp: <2018-10-09 13:46:09 mats>