[In English]

Information för media

Svenska 1 m-solteleskopet (SST) Fig 3

Här finns färgbilder och filmer..

Dessa observationer gjordes med det nya Svenska 1 m-solteleskopet (SST) av Göran Scharmer et al.

Info

Artikelns rubrik är "Dark cores in sunspot penumbral filaments" och författarna heter Göran B. Scharmer, Boris V. Gudiksen, Dan Kiselman, Mats G. Löfdahl och Luc H. M. Rouppe van der Voort. Den kan laddas hem i form av en PDF-fil.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor. Efter varje namn nedan har vi angett språk och specialområde, även om vi alla borde kunna svara på det mesta om artikeln i Nature.
Time-stamp: <2013-04-19 11:09:09 mats>